Peter Lagerberg

Titel: Senior Advisor
Specialitet: NAVET Affärssystem
Utbildning: Tekniskt gymnasium företagsekonomi
Epostadress: peter.lagerberg@navet.se
Mobil: 070-614 85 00