Per Hemström

Per började på Navet 2012. Pers tidigare erfarenhet inkluderar olika positioner inom IT, Process och logistik under ca 16 år från bl.a. Cap Gemini, Lindab och CG Drives & Automation.

På Navet arbetar Per med Business Intelligence, Affärssystem och Processutveckling.

Per är utbildad civilekonom inom logistik från Växjö Universitet.

Titel: Partner
Specialitet: NAVET Affärssystem
Utbildning: Civilekonom Växjö Universitet
Epostadress: per.hemstrom@navet.se
Mobil: 076-801 10 15