Patrik Wikman

Patrik är civilekonom och har tidigare varit verksam inom internationell handel och i jordbrukssektorn. Tidigare VD för Industrifakta, idag NAVET Analytics, mellan åren 2012-2018.

Titel: Kvalitetsansvarig
Specialitet: NAVET Analytics
Utbildning: Civilekonom
Epostadress: patrik.wikman@navet.se
Mobil: 073-984 08 40