Mats Persson

Mats började på Navet 2003. Mats har tidigare arbetat som bl.a. projektledare och utvecklare i tio år på bl.a. ReadSoft och SPCS.

På Navet arbetar Mats huvudsakligen med projektledning, implementering och utveckling inom vårt affärsområde Affärssystem.

Mats har en Bachelor of science in system analysis från Växjö Universitet.

Titel: Partner
Specialitet: NAVET Affärssystem
Utbildning: Systemvetare Växjö Universitet
Epostadress: mats.persson@navet.se
Mobil: 070-224 01 04