Martin Larsson

Martin började på Navet 2014. Martin har tidigare arbetat med transaktionsrådgivning, analys och värdebedömningar på Catella under tio år samt som projektledare inom transaktionsrådgivning av fastigheter på PwC i två år.

På Navet arbetar Martin med fastighetsrådgivning och fastighetstransaktioner inom vårt affärsområde Corporate finance.

Martin är utbildad civilingenjör inom Lantmäteri från Lunds Tekniska Högskola. Han har även en kandidatexamen i ekonomi från Lunds Universitet samt är utbildad fastighetsmäklare från Malmö Högskola.

Titel: Partner
Specialitet: NAVET Corporate finance
Utbildning: Civ.ing. Lantmäteri Lunds Tekniska Högskola,
Kandidatexamen Ekonomi Lunds Universitet,
Fastighetsmäklare Malmö Högskola
Epostadress: martin.larsson@navet.se
Mobil: 072-516 68 08