Marcus Crona

Marcus är Partner och delägare och började på Navet 2008. Marcus har flerårig erfarenhet från bank- och finansbranschen och har tidigare arbetat på SEB.

På Navet arbetar Marcus med fastighetstransaktioner, bolagstransaktioner, kapitalanskaffningar, värderingar, analys, fastighetsutveckling samt verksamhetsutveckling.

Marcus är utbildad civilekonom från Lunds Universitet.

Styrelseuppdrag som ordinarie ledamot i Industrifakta AB.

Titel: Partner
Specialitet: NAVET Corporate finance,
NAVET Ekonomistyrning
Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet
Epostadress: marcus.crona@navet.se
Mobil: 073-035 41 92