Magnus Klein

Magnus är civilekonom och har även en kandidatexamen i informatik.

Titel: Ansvarig för konjunkturbevakning
Specialitet: NAVET Analytics
Utbildning: Civilekonom
Epostadress: magnus.klein@navet.se
Mobil: 070-393 33 67