Jens Linderoth

Jens är utbildad marknadsekonom och har arbetat med marknadsanalyser och konjunkturbevakning hos Navet Analytics, tidigare Industrifakta, sedan 1994.

Titel: Head Analyst
Specialitet: NAVET Analytics
Utbildning: Marknadsekonom
Epostadress: jens.linderoth@navet.se
Mobil: 072-505 61 87