Jenny Ingelström

Jenny är nationalekonom med en masterexamen från Lunds Universitet. Hon har en bred utbildning i ekonomisk och statistisk analys och kommer närmast från banksektorn.

Titel: Analytiker
Specialitet: NAVET Analytics
Utbildning: Nationalekonom
Epostadress: jenny.ingelstrom@navet.se
Mobil: 070-347 94 00