Göran Hellström

Göran är grundare och VD för Navet och är därmed huvudansvarig för verksamheten.
Göran arbetar därutöver som kundansvarig och projektledare inom specialområdena corporate finance och affärsutveckling. Mångårig erfarenhet av komplexa omstruktureringsuppdrag samt affärsutveckling och management inom ett flertal branscher.


Styrelseuppdrag som ordförande i
AB Cernelle
Lunicore Studentkonsult AB
Industrifakta AB
Handelsbanken i Helsingborg

Styrelseuppdrag som ordinarie ledamot i
Navet AB
Helsingborgs Handelsförening

Titel: Partner, CEO
Specialitet: NAVET Corporate finance,
NAVET Ekonomistyrning,
NAVET Affärssystem,
NAVET Analytics
Utbildning: Företagsekonom
Epostadress: goran.hellstrom@navet.se
Mobil: 070-662 86 79

Relaterade medarbetare

Adam Tall
Systemutvecklare
Alexander Alvén
Partner, CEO NAVET Analytics
Alexander Meigård
Applikationskonsult
Anders Claesson
Partner, Affärsområdeschef NAVET Affärssystem
Anders Nordegren
Senior Advisor
Andreas Nilsson
Systemutvecklare
Anna Månsson
Ekonomistyrningskonsult
Anna Mildner
Partner, Affärsområdeschef NAVET Corporate finance
Åse Persson
Marknadsassistent
Bengt Hylén
Senior Advisor
Benjamin Holmqvist
System Developer-NAV
Bodil Rosvall Jönsson
Senior Advisor
Cecilia Norstedt
Ekonomistyrningskonsult
Daniel Bernström
Applikationskonsult
Daniel Svensson
Cloud Specialist
Darlynna Van
Systemutvecklare
Dennis Stafilidis
Applikationskonsult
Emil Lindqvist
Systemutvecklare
Erik Svenstrup
Associate
Eva Strinsjö
Ekonomistyrningskonsult
Fredrik Hansson Alkbrand
Partner, CFO
Gunilla Månsson
Partner, Affärsområdeschef NAVET Ekonomistyrning
Gustaf Ahl
Associate
Gustav Malm
Systemutvecklare
Jenny Ingelström
Analytiker
Jens Linderoth
Analysansvarig
Jessica Ridell
Ekonomistyrningskonsult
Johannes Johansson
Systemutvecklare
Johannes Lunner
Teamleader Project
Karin Pelvén
Applikationskonsult
Magnus Johansson
Projektledare
Magnus Klein
Ansvarig för konjunkturbevakning
Måns Hellström
Molnspecialist
Marcus Bohlin
Systemutvecklare
Marcus Crona
Partner
Marcus Nordlund
Partner
Margareta Svensson
Systemutvecklare
Martin Evertsson
Applikationskonsult
Martin Larsson
Partner
Mats Mårtensson
Senior Advisor
Mats Persson
Partner
Mattias Henricson
Projektkoordinator
Meisam Shiravand
Manager
Moustapha El Houry
Systemutvecklare
Patrik Wikman
Kvalitetsansvarig
Per Hemström
Partner
Peter Lagerberg
Senior Advisor
Rojin Cengiz
Ekonomistyrningskonsult
Sara Kulle
Strategisk Kommunikatör