Fredrik Hansson Alkbrand

Fredrik började på Navet 2000. Fredrik har tidigare arbetat som ekonomiansvarig, financial controller och redovisningsekonom under ca tio år i egen konsultverksamhet.

På Navet arbetar Fredrik som verksamhetskonsult inom vårt affärsområde Affärsutveckling med inriktning på ekonomichefs- och controllertjänster. Fredrik är även Navets CFO.

Fredrik är utbildad civilekonom från Lunds Universitet.

Titel: Partner, CFO
Specialitet: NAVET Ekonomistyrning
Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet
Epostadress: fredrik.hansson@navet.se
Mobil: 070-269 07 15