Bodil Rosvall Jönsson

Bodil arbetar med att stärka Navetkoncernens marknadsarbete i Öresundsregionen samt kvalificerad strategisk rådgivning för Navet och Industrifaktas kunder.

Bodil har byggt upp ett unikt brett affärsnätverk genom sina år som Vd på Minc och i Business Region Skåne. Senast kommer Bodil från en befattning som närings-livschef i Region Skåne. Härutöver har Bodil innehaft ett flertal styrelseuppdrag bla Connect Skåne samt Almi Invest.

Titel: Senior Advisor
Specialitet: NAVET Corporate finance
Telefon: 072-587 11 10