Göran Hellström

Göran är grundare och VD för Navet och är därmed huvudansvarig för verksamheten. Göran arbetar därutöver som kundansvarig och projektledare inom specialområdena corporate finance och affärsutveckling. Mångårig erfarenhet av komplexa omstruktureringsuppdrag samt affärsutveckling och management inom ett flertal branscher. Styrelseuppdrag som ordförande i AB Cernelle Lunicore Studentkonsult AB Industrifakta AB Handelsbanken i Helsingborg Styrelseuppdrag som ordinarie ledamot i Navet AB Helsingborgs Handelsförening

Titel

Partner, CEO

Specialitet

Utbildning

Företagsekonom

Kontakt

  • goran.hellstrom@navet.se
  • 0706628679

Fler medarbetare inom Göran Hellströms område

sv_SE
en_US sv_SE
Scroll to Top