Navet i nästa kapitel

JKAB Arkitekter arbetar med uppdragsgivare över hela Sverige. Kärnan i erbjudandet är att skapa god ekonomi, estetik och funktion. Företagets arkitekter och byggingenjörer har byggt ett gediget varumärke inom industrifastigheter för logistik- och livsmedelsproduktion. Idag är arkitektbyrån ett välmående företag, men 2011 var situationen en annan. Då stod man inför ett generationsskifte när grundaren Lars Jongård var redo att lämna över till sina barn. Men hur skulle skiftet ske och hur skulle företaget rustas för framtiden? Navet hade svaren i en helt ny affärsplan som visade sig vara guld värd.

– Vi var kloka nog att inse att vi faktiskt inte var analytiska nog att själva hantera generationsskiftet. I familje­företag blir man lätt hemmablind och har svårt att ifrågasätta och utmana på rätt sätt. Det behövde vi helt enkelt hjälp med, berättar Magnus Jongård som är VD och delägare tillsammans med sin syster Ulrika Jongård.

Generationsskiftets vedermödor

JKAB Arkitekter hade flera utmaningar inför generationsskiftet. Det analytiska ifrågasättandet saknades, beroendet av ett fåtal stora kunder var riskfyllt och affärsmässigt hade man lagt för många ägg i samma korg. Att vända på alla stenar och se nya möjligheter blev fokus i det omfattande affärsplanearbetet som Navet genomförde.

– Tillsammans med konsulterna utvecklade vi en vass affärsplan. Ännu viktigare, vi fick hjälp med att strukturera upp ett nästan nytt företag och hitta en ny  färdriktning, säger Magnus, som idag leder företaget  med tio medarbetare.

Byggde inifrån och ut

Ett digert analysarbete fokuserade bland annat på nya affärsmöjligheter och klassisk ordning och reda. Det fanns ett behov av att stärka företaget inifrån. Nya strukturer och roller skapades enligt ”rätt person på rätt plats.” Man satsade även på att skapa mindre sårbarhet med fler uppdragsgivare och större långsiktighet.

– Vi hade inte klarat generationsskiftet utan extern hjälp. Med seniora konsulter som vågade ifrågasätta och ge kvalificerad rådgivning är vi idag ett starkare företag. Samarbetet med Navet har fortsatt inom affärsutveckling, vilket visar att Navet kan ge ett brett stöd och följa oss i vår fortsatta expansion, avslutar Magnus Jongård.


arkitekter Helsingborgsbaserade JKAB Arkitekter startades av arkitekten Lars Jongård 1996.
Företaget är idag en byrå med helhetsfokus, från idé till projektledning och funktionalitet.
Under åren har bl. a. ett stort kunnande utvecklats inom industrifastigheter för logistik- och
livsmedelsproduktion över hela Sverige. 

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics