Navet i en växande historia

Hyléns Fastighetsförvaltning är ett familjeägt fastighetsföretag i Helsingborg inriktat på bostadsfastigheter. Bolaget ägs av Bengt Hylén tillsammans med sönerna Anders och Per Hylén.
Anders har det operativa ansvaret för verksamheten. Navet är sedan mitten av 1990-talet rådgivare avseende bolagets affärsutveckling och ekonomiska förvaltning.

Hyléns Fastighetsförvaltning förvärvade den första fastigheten i Helsingborg redan 1992. Härefter har beståndet kommit att växa med omsorg och har under åren bestått av såväl kommersiella fastigheter som rena bostadsfastigheter. Idag består beståndet av strax över etthundra lägenheter på bra geografiska lägen och i väl förvaltade fastigheter, samtliga i centrala Helsingborg.

– För att få effektivitet och bra förvaltningsekonomi är det viktigt för oss att kunna ta hjälp av kvalificerade rådgivare som förstår verksamheten, berättar Anders Hylén.

Samarbetet med Navet har växt i takt med behovet. Exempelvis har Navet tillhandahållit Hyléns Fastighetsförvaltning med affärsutvecklingsstöd i form av ekonomichef. Under senare år har familjen Hylén även beslutat att helt koncentrera beståndet till att förvalta och utveckla välbelägna bostadsfastigheter. Navet har i samband med detta medverkat till att avyttra det kommersiella fastighetsbeståndet.

– Att kunna avropa kvalificerad kompetens som dessutom levererar goda resultat gång på gång och håller vad man lovar känns tryggt. Det gör det vidare lättare för oss som ägare att kunna koncentrera oss på de mer övergripande och strategiska frågorna, säger Anders Hylén.

Vad är det då Hyléns Fastighetsförvaltning värdesätter i samarbetet med Navet? Anders Hylén sammanfattar det så här:

– Navets förmåga att följa med i utvecklingen och bidra med det som behövs, både i stunden och i framtiden är ett viktigt stöd för oss som ett mindre företag. Navet är alltid tillgängliga, ärliga och använder alltid den bästa kompetensen för det specifika behovet, avslutar Anders. 

Hyléns Fastighetsförvaltning är ett familjeägt fastighetsföretag i Helsingborg med huvudsaklig inriktning på att förvärva, förädla och förvalta välbelägna bostadsfastigheter. Totalt förvaltas idag fyra fastigheter med strax över etthundra lägenheter. Företaget grundades av Bengt Hylén och ägs tillsammans med sönerna Anders och Per Hylén med Anders som operativ ansvarig.
Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics