Navet i en visionärs story

Xyntéo vill förändra världen. Och många av världens största företag samarbetar med rådgivningsföretaget som arbetar för att skapa miljöeffektiva samhällen, och en värld där företag och regeringar kan ”återuppfinna tillväxt” på hållbara grunder. Exempelvis inom energi, vatten och livsmedel.

– Redan 2030 behöver jordens befolkning 30 procent mer vatten, 40 procent mer mat och 50 procent mer energi för att möta efterfrågan. Vi förser globala ledare med rätt kunskap, nätverk och verktyg för att klara dessa utmaningar. För att kunna ägna mer tid åt detta var det viktigt att lyfta vårt egna sätt att arbeta med ekonomi, analys och uppföljning, berättar Alexander Alvén, CFO på Xyntéo.

Valet föll på Microsoft Dynamics Nav

2013 bestämde Xyntéo sig för att inleda ett samarbete med Navet som skapade ett koncerngemensamt affärssystem. Xyntéo gick då från fyra affärssystem till ett enda. Resultatet blev full och ögonblicklig kontroll över ekonomi och affärsutveckling. Utöver affärssystemet lanserades även ett digitalt och högt automatiserat fakturahanteringssystem tillsammans med en QlikView applikation.

– Vi ville ta hem redovisningen från externa byråer, öka möjligheterna för analys och samtidigt minimera manuellt arbete. Vi har idag tagit hem 90 procent av arbetet som tidigare skedde externt och samtidigt minskat mängden personer inom ekonomiavdelningen till häften. Helt i linje med vad vi planerat, säger Alexander Alvén.

Fördelarna stannade inte bara på ekonomiavdelningen. Idag kan Xyntéos 65 medarbetare, varhelst de befinner sig på jorden, exempelvis rapportera in reseräkningar, ta ut data i dagliga rapporter med QlikView och attestera fakturor i realtid.

Hårda krav – stark leverans

Under fem månader pågick det ambitiösa projektet. Med en tydlig kravspecifikation gick alla steg som planerat och under starten av 2014 var det nya affärssystemet testat och driftsatt.

– Vi ställer hårda krav, sådana är vi. Men jag måste säga att det fungerat väldigt bra. Det märks att Navet är experter på Microsoft Dynamics och vad gäller mjuka värden så har de varit väldigt tillgängliga, motiverade och framförallt öppna och ärliga kring tidsåtgång och kostnader. Som konsulter värdesätter vi verkligen det, avslutar Alexander Alvén, CFO på Xyntéo.


xynteo ”Reinventing Growth” är kundlöftet för det internationella rådgivningsföretaget Xyntéo. Xyntéo hjälper globala företag med strategier och verktyg för att minska utsläpp av fossila bränslen på affärsmässiga grunder. Moderbolaget finns i Sverige och bolaget har kontor i Norge, England och USA. Grundare är Dr Osvald Bjelland.

 

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics