Med stort ansvar för utvecklingen

AluFlex startades 1987 i Helsingborg och erbjuder ett brett sortiment av automationsprodukter och automations­lösningar för den skandinaviska industrin. Det AluFlex inte vet om automation inom industrin, det är knappt värt att veta. Sedan 2007 samarbetar företaget med Navet avseende utveckling av affärssystemet.

– Vår relation startade med att vi behövde utveckla vårt affärssystem. Navet drev uppgraderingen samtidigt som vi integrerade det mot fler stödsystem inom CRM, produktionsplanering och fakturascanning, berättar Aluflex VD Fredrik Jönsson.

Affärskritiskt affärssystem

Sedan 2007 har Navets specialister i affärssystemet Microsoft Dynamics NAV samarbetat tätt med Aluflex för att trimma effekten i affärssystem och arbetssätt. I takt med att Aluflex expanderar och utvecklar sin produktion behöver systemet byggas på. Ofta med hjälp av externa systemleverantörer som Navet koordinerar med. Sammantaget viktiga satsningar i företagets årliga tillväxt på 5-10 procent.

– Affärssystemet är affärskritiskt. Det bär med sig ett stort ansvar att utveckla systemet eftersom det har direkt påverkan på vår framgång, säger Fredrik.

På frågan om vilka styrkor Navet har kom svaret snabbt.

– Djup kunskap och erfarenhet kombinerad med en ovanlig bredd gör Navet enkla att rekommendera. Förmågan att ta ett helhetsgrepp och följa med våra utmaningar långsiktigt gör dem närmast unika i regionen, avslutar Fredrik Jönsson, VD Aluflex.


aluflex AluFlex startades 1987 och ingår sedan 2007 i koncernen Indutrade. Företaget erbjuder ett brett sortiment av automationsprodukter och automationslösningar för den skandinaviska industrin. Man kan säga att Aluflex får hjulen att snurra hos 4000 industriföretag runt om i Skandinavien.

 

Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics