”Kompetens och engagemang präglar Navetkulturen”

Riksbyggen är en värderingsstyrd samhällsbyggare med uppdrag att skapa hållbara boenden. Det har man gjort med framgång i 75 år. Idag bor cirka 500 000 svenskar i fastigheter som ägs eller förvaltas av Riksbyggen. När bostadsföretaget nu storsatsar på att öka antalet hyresrätter är Navet en viktig samarbetspartner.

– Navet har djupa och breda kunskaper och hjälper löpande oss att vinna nya framgångar. Vi har stor nytta av kunnandet hos deras konsulter, säger Carl-Johan Hansson, chef affärsområde fastigheter på Riksbyggen.

Sedan 2015 har Navet fått Riksbyggens förtroende att skapa bättre affärer. Med mångåriga erfarenheter av fastighetsbranschen bidrar Navet med både bredd och djup inom fastighetsrådgivning. Navets konsulter söker aktivt efter byggrätter, genomför ekonomisk due dilligence inför förvärv, deltar i arbetet för anbud och markanvisningstävlingar samt bidrar med kompetens inom corporate finance.

– Due dilligence är en viktig del i förvärvprocessen och där har vi ett löpande och mycket bra samarbete med Navet. Vid fastighetsinvesteringar är det avgörande att vi bedömer alla ekonomiska risker och till 100 procent förstår vad vi   investerar i. 

Riksbyggens satsar offensivt på hyresfastigheter

När Riksbyggen nu beslutat att växa offensivt inom hyresfastigheter har Navet en viktig roll. Att gå från 3400 till 5300 hyreslägenheter på bara två år är en positiv utmaning för Riksbyggen som kräver både egen produktion och förvärv av fastigheter. Riksbyggen projektutvecklar också nyproducerade hyresrätter åt fastighetsägare och investerare. Navet bidrar både vid förvärv av förvaltningsfastigheter och till byggrättsackvisitionen.

– Navet hjälper oss att hitta och förverkliga både nya byggprojekt och förvärv av förvaltningsfastigheter i södra Sverige. Både genom att leta upp möjliga projekt och exempelvis bidra med underlag för markanvisningstävlingar samt att bistå med due dilligence när vi väljer att förvärva fastigheter. Oavsett handlar det om komplexa processer, inte sällan med stora risker som vi minimerar med hjälp av Navets specialiserade konsulter, säger Carl-Johan.

Värdegrundsdriven samhällsbyggare

Riksbyggen är ett av de ledande samhällsbyggnadsföretagen i Sverige. Verksamheten omfattar projektutveckling av bostadsrätter och hyresrätter, fastighetsförvaltning till både bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare samt en egen fastighetsportfölj i tillväxt. Men Riksbyggen drivs även av andra värden än finansiella resultat. Företagsidén är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla. När det kommer till samarbetet med Navet väljer Carl-Johan att lyfta fram Navets företagskultur och värdegrund.

– Vi uppskattar att arbeta med människor som har ett genuint intresse för samhällsbyggande. Navet har en solid kunskapsbas inom fastigheter och projektutveckling och brinner för det. Vi har själva en stark företagskultur och uppskattar  detsamma hos Navet. Jag skulle säga att Navet-kulturen präglas av ett starkt ledarskap och ett personligt engagemang för att skapa resultat och värden för oss som kund, avslutar Carl-Johan.

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrätts-föreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.
Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics