Industrifakta AB

Industrifakta AB startade 1978 och är sedan våren 2011 ett helägt dotterbolag till Navet AB. Industrifakta arbetar med att samla in, bearbeta och analysera kvalificerad marknadsinformation för strategiska beslut inom byggande, fastighetsförvaltning och energianvändning. Ambitionen är att erbjuda kunderna det bästa beslutsunderlaget inom byggnads- och fastighetssektorn.

Genom att kombinera bevakning av publicerad information med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en bred bild av faktorer som påverkar marknadsutvecklingen. Industrifakta erbjuder marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar riktade mot byggsektorn samt genomfört 75 egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

TJÄNSTER
Undersökningar
Industrifakta sammanställer och bearbetar statistiska data till överskådligt och lättillgängligt beslutsunderlag eller presentationsmaterial. Eftersom stora statistikmängder används i det dagliga arbetet kan Industrifakta komprimera och utvärdera det siffermaterial som produceras av svenska och utländska organ. Du kan även få hjälp med företagsanpassade beräkningar och nedbrytningar branschvis eller regionalt.

Analyser
Med fokus på behov, efterfrågan och tillväxtpåverkande faktorer gör Industrifakta analyser och utvärderingar av marknader, produkter, tjänster, företag eller byggprojekt.

Företaget har även en egenutvecklad, effektiv analysmodell för utvärdering av investeringar, tillväxtförutsättningar, bostadsbehov, etablering av verksamheter m.m. i enskilda kommuner och regioner. Den senare används bl. a. av fastighetsinvesterare och byggföretag för att identifiera tillväxtorter.

Bevakningar
För att kunna bedöma framtida förutsättningar krävs en löpande marknadsbevakning. Industrifakta har mer än 30 års erfarenhet av konjunktur- och marknadsanalyser inom bygg- och fastighetssektorn. Som underlag för dessa görs omfattande intervjuundersökningar bland de aktörer på marknaden som först känner av förändringssignalerna. Materialet sammanställs i rapporter som revideras löpande. Industrifakta kan även ta fram företagsanpassade lösningar enligt specifika behov.


INDUSTRIFAKTA

Järnvägsgatan 11, 252 24 Helsingborg
Telefon: 042-38 04 50
info@industrifakta.se

Alexander Alvén
Verkställande Direktör
Mobil: 0735- 20 95 00
Alexander.alven@industrifakta.se

Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2018

Bättre affärer-dagen Se filmen från Bättre affärer-dagen 2018 den 7 november på Malmö Live. Föreläste på scen gjorde bl.a. Anna Kinberg Batra, Anders Bouvin, Sarah Wittbom, Henrik Mitelman, Lewis Horne och Martin Güll. Klicka på bilden till vänster eller på länken nedan för att se filmen.
» Se filmen här
Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem