”Ett felfritt samarbete”

Science Village Scandinavia är ett exploateringsbolag som sätter Lund, Skåne och Sverige på världskartan. Det är fastighetsutveckling i dess absoluta framkant med koppling till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. När det gäller att hålla koll på ekonomistyrning och strategiska fastighetsfrågor lutar sig VDn tryggt mot Navet.

– Navet är en viktig partner till oss, framförallt inom ekonomistyrning och avancerad rådgivning om fastighetsfrågor. Dessutom är de trevliga och alltid tillgängliga, inleder Ulrika Lindmark, VD på Science Village Scandinavia.

Samarbetet med Navet inleddes med utvecklingen av en affärsplan. En affärsplan som lade grunden för ett av världens mest avancerade forskningscentrum. 2019 planeras byggstart på 18 hektar åkermark och redan nu står klart att Skanska, Wihlborgs och Akademiska Hus ges möjlighet att bygga. Byggstart förväntas 2019 och 2020 ska en spårväg förbinda området med centrala Lund.

Nära koll på siffrorna

Efter att Navet utvecklat en affärsplan åt Science Village Scandinavia fick Navet ansvaret för ekonomistyrningen i exploateringsbolaget. Konkret agerar Navets konsult ekonomichef och sköter redovisning, rapportering, bokslut, löner etc. En tjänst som sker ”off site”, men med en konsult som alltid är tillgänglig.

– Eftersom vi är en liten organisation finns det inget behov av en intern ekonom. Vårt sätt att arbeta bygger på att hyra in rätt kompetens för varje behov och i fallet med ekonomin har vi en drömlösning. Vi får dagliga behov utförda men lika snabbt exempelvis avancerad rådgivning om komplexa bolagsaffärer, säger Ulrika.

Science Village Scandinavia är ett exploateringsbolag som äger marken tills det att området är planerat. Sedan säljs bit för bit till aktörer som bygger och förvaltar fastigheterna. I frågor kring projektbolag ställs det stora krav på kunskaper om fastighetsekonomi och bolagstransaktioner.

– Det gäller att styra rätt i ekonomiska frågor kring bolagsförsäljningar, skattefrågor, fördelning av bokförda värden, aktiveringar av kostnader och bildande av stiftelser. Balansräkningar är sällan ingenjörernas paradgren utan ett ämne som kräver andra kunskaper och erfarenheter än våra. Där litar jag på Navet, säger Ulrika.

Ett positivt och långsiktigt samarbete

Samarbetet med Navet beskriver Ulrika som tryggt, kompetent och tillgängligt. Och väldigt, väldigt pålitligt.

– Faktum är att vår inhyrda ekonomichef alltid levererar felfritt, även i de minsta detaljerna. Det är inget annat än imponerande och ger mig en trygg känsla. Dessutom har vi alltid väldigt roligt när vi träffas och skrattar mycket, en inte oviktig del i ett bra samarbete, avslutar Ulrika.

 


science Science Village Scandinavia ägs av Lunds Kommun, Lunds Universitet och Region Skåne. Det är ett exploateringsbolag vars mål är att skapa världens bästa forsknings- och innovationsmiljö på 18 hektar mark mellan MAX IV och ESS. Här kommer forskningsinstitut och forskarbostäder, filialbyggnader och lokaler för universitet och högskolor samt service att uppföras de kommande 25 åren. Förutom att vara ett exploateringsbolag ingår det i uppdraget att utveckla ett större Science Center med koppling till ESS och Max IV, att jämföra med Universeum i Göteborg eller Experimentarium i Köpenhamn.
Filmen om Bättre affärer

Filmen om Bättre affärer

Varje dag föds idéer. Idéer som skapar ett samhälle i förändring, företag, organisationer och helt nya verksamheter. Vi arbetar varje dag att du ska ta rätt beslut för bättre affärer. Följ med oss och några av våra kunder i vardagen och se exempel på fantastiska idéer som idag är verklighet.

» Se filmen här
Sydsverige Live

Sydsverige Live! - 2019

Sydsverige Live är en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och över 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Navet, Sydsvenska Handelskammaren och Länsförsäkringsbolagen i södra Sverige.

» Läs rapporten här
Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2019

Bättre affärer-dagen Se filmen från femårsjubileet av Bättre affärer-dagen 2019 på Malmö Live! På scen såg vi bl.a. Johan Wester, Caroline Berg, Hélène Barnekow, Jacob Lovén, Tom Xiong, Paula Björnstjerna och Soraya Axelsson. I år är det dags igen den 5 november!
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics