Ett bostadsbolag blickar framåt

En betydande andel av Helsingborgarna bor i någon av Helsingborgshems 12 000 lägenheter. Fastigheter som står inför renoveringar och nysatsningar för att fortsätta erbjuda attraktiva boenden i Sundets Pärla. 2013 gick Helsingborgshem ut i en offentlig upphandling för att skapa en vass strategi och få hjälp med konkreta fastighetstransaktioner.

– Vi står inför en intensiv investeringsperiod och behöver frigöra kapital. Lösningen är att sälja delar av vårt bestånd och ombilda hyresrätter. Viktiga insatser som vi själva saknar kompetens inom och helt enkelt behövde en strategisk partner för att klara av, säger Jonas Hansson som är VD på Helsingborgshem.

Upphandlingen om ramavtalet vanns av Navet som fick förtroendet att utveckla en försäljningsstrategi, och leda arbetet med att hitta rätt köpare och driva igenom försäljningarna.

Rätt köpare, rätt pris och rätt  förutsättningar

Tillsammans med Helsingborgshem gick Navet grundligt till väga. Med djupa kunskaper om fastighetsmarknaden i regionen, ett stort kontaktnät och ett unikt intresseregister kunde Navet utveckla en plattform för framgång. Med en tydlig strategi för vad som skulle säljas, hur det skulle säljas, när det skulle säljas och till vem, lyckades Helsingborgshem genomföra flera viktiga försäljningar.

– Vi har genomfört ett par större försäljningar av fastighetsbestånd till två långsiktiga hyresvärdar och hyresgäster har genomfört ombildning i några noggrant utvalda hyresfastigheter. Det har varit viktigt för oss att hitta långsiktiga köpare som fortsätter att utveckla attraktiviteten och bra boenden i Helsingborg. Utan extern hjälp hade vi inte nått samma goda resultat, säger Jonas Hansson.

Avancerade transaktioner  ställer höga krav

Utöver en solid strategi för det fortsatta försäljningsarbetet behöver Helsingborgshem löpande hjälp med jakten på potentiella köpare, juridik, due diligence och detaljerad rådgivning vid själva försäljningen. Ett förtroendeuppdrag med tyngd.

– Det känns tryggt att samarbeta med Navet. De har goda insikter i fastighetsmarknaden och djupa kunskaper om den lokala marknaden. En betydande konkurrensfördel för oss i det arbete som fortsätter med att skapa resurser för fler attraktiva bostäder i Helsingborg, avslutar Jonas Hansson, VD Helsingborgshem.


hbghem Helsingborgshem grundades 1946 och är Helsingborgs Stads bostadsbolag. Med 12 000 hyresrätter och 200 kommersiella lokaler är uppdraget att utveckla attraktiva bostäder.
Bostäder som bidrar till att staden kan växa, utvecklas och vara attraktiv att leva i. 

Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2018

Bättre affärer-dagen Se filmen från Bättre affärer-dagen 2018 den 7 november på Malmö Live. Föreläste på scen gjorde bl.a. Anna Kinberg Batra, Anders Bouvin, Sarah Wittbom, Henrik Mitelman, Lewis Horne och Martin Güll. Klicka på bilden till vänster eller på länken nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics