En lång och stärkande relation

Idag är avfall närmast att jämföra med en resurs eller i vissa fall en råvara. Det har återvinningsföretaget SUEZ tagit fasta på. Till sin hjälp använder de ett affärssystem för farligt avfall som kommunicerar med företagets lastbilar. En lösning som utvecklats tillsammans med Navet.

SUEZ är med 1100 medarbetare och 60 kontor ett av Sveriges mest tongivande återvinningsföretag, som också driver på den nya tidens avfallshantering. Idag återvinns 94 procent av det avfall som företaget hanterar på sina 47 anläggningar i landet. Ett kretslopp som bygger på innovationskraft och en hållbar hantering av ändliga resurser. Ett viktigt steg var lanseringen av IT-system som Navets konsulter skapade för hanteringen av farligt avfall. Stödsystemen Fasit och Navibil.

– Man kan säga att vi arbetar för ”farligt avfall 2.0” ihop med Navet. Vi har skapat ett unikt stödsystem för att kommunicera direkt med våra insamlingsfordon för farligt avfall. Med direktuppkoppling kan vi exempelvis hantera ordrar, uppdrag, statistik och fakturering på ett säkert och effektivt sätt. Något som hjälper oss att utveckla vår och våra kunders affär, säger Mårten Widlund, VD på SUEZ Recycling AB.

Systemen Fasit och Navibil ger kunderna snabb tillgång till information om utförda transporter och värdefull statistik då data skickas löpande från insamlingsfordon till SUEZ affärssystem för farligt avfall. Det innebär att kunderna enkelt kan logga in på Mina Sidor och följa status på uppdragen.

Mångårig samarbetspartner

SUEZ har samarbetat med Navet sedan 90-talet i olika former inom system- och affärsutveckling. Utöver rent systemstöd får man regelbundet hjälp inom förvärvsrådgivning, värderingar och due diligence-uppdrag.

– Navet har även hjälpt oss med transaktionsrådgivning när vi förvärvat olika bolag. Även vid denna typ av rådgivning är det viktigt med en partner som känner oss som företag och förstår affärsutmaningar i vår komplexa värld. Sedan är de lyhörda, engagerade och tullar aldrig på kvalité i sina uppdrag. Den långa relationen gör förstås sitt till som garant för att det alltid känns smidigt och enkelt att samarbeta med Navet, säger Mårten Widlund, VD på SUEZ Recycling AB.


SUEZ är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Företaget erbjuder effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet. SUEZ ingår i det franska börsnoterade miljöföretaget SUEZ ENVIRONNEMENT.

Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2018

Bättre affärer-dagen Se filmen från Bättre affärer-dagen 2018 den 7 november på Malmö Live. Föreläste på scen gjorde bl.a. Anna Kinberg Batra, Anders Bouvin, Sarah Wittbom, Henrik Mitelman, Lewis Horne och Martin Güll. Klicka på bilden till vänster eller på länken nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics