”En inhyrd CFO höjer vår kompetens och sänker våra kostnader”

För det snabbväxande och noterade miljöteknikföretaget Gullberg & Jansson gäller det att ha koll på såväl siffrorna som expansionen. När företaget 2017 bestämde sig för en outsourcad CFO-funktion vann Navet uppdraget efter ett noggrant urval. Idag är Navets Gunilla Månsson CFO och bidrar med ledarskap inom redovisning, rapportering och controlling. En lösning som hjälper Gullberg & Jansson spänna bågen mot fortsatt organisk och förvärvad tillväxt.

– Som snabbväxande företag och dessutom på börsen är det väldigt viktigt att vara vassa inom ekonomifrågor. Även om vi är ett mindre företag med tolv anställda vill vi vara bäst på alla positioner och säkerställa högsta möjliga kompetens i alla funktioner. Därför valde vi att hyra in vår nya CFO och det är vi väldigt nöjda med, berättar Alex Molvin, VD Gullberg & Jansson.

Och det är inte bara Gullberg & Janssonkoncernen som är nöjd med lösningen. Så även Gunilla Månsson.

– Jobbet som inhyrd CFO är oerhört spännande och utvecklande samtidigt som det ställer krav på mig att arbeta koncentrerat och effektivt. Det är väldigt roligt och en stor tillfredsställelse att känna att jag gör nytta för kunden och ger stöd, både ekonomiskt och utvecklingsmässigt, i och kring verksamheten, säger Gunilla Månsson.

Gullberg & Janssonkoncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson (publ) samt de två helägda dotter­bolagen Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen och Stads & Parkprodukter i Stockholm. Att utveckla och erbjuda exklusiva och energisparande pooltak, uppvärmning med mera är mycket uppskattat hos pool­älskande villaägare. Med en genomsnittlig årlig tillväxt med 30 procent och hela 56 procent 2017 nådde koncernen vid senaste årsbokslutet en omsättning på 89 miljoner kronor.

Backup för ökad trygghet

En dag i veckan arbetar Gunilla Månsson på bolaget i Ramlösa utanför Helsingborg. Hon ansvarar för redovisning, rapportering och controlling samt vägleder och stöttar befintlig ekonomipersonal i ekonomi och personalfrågor. Som CFO säkerställs rapportering i form av månadsrapporter, kvartalsrapporter samt års­bokslut. Men det stannar inte vid det.

– Det fina med att få in en mycket erfaren CFO är att hon förstås bidrar på i stort sett alla plan av företagets utveckling. Gunilla är med på våra teammöten och är en i gänget. Eftersom hon också har goda erfarenheter av förvärv och snabbväxande företag får vi väldigt mycket brain-power genom att ta in henne, säger Alex.

En annan fördel med att hyra in en CFO från Navet är att bolaget alltid har en backup vid behov av extra kapacitet eller semestrar.

– Det är tryggt och skönt att veta att bakom Gunilla finns fler mycket kompetenta personer på Navet som kan komma in om det behövs. Och inte bara bakom Gunilla, utan även när vår egen redovisningsekonom behöver vara ledig. En dubbel känsla av trygghet alltså, säger Alex.

Utveckling för fortsatt expansion

I takt med att Gullberg & Jansson fortsätter expandera står även Navet redo att bidra med vass kompetens inom Business Intelligens och strategisk rådgivning av olika slag. Att outsourca
CFO ­tjänsten är ett lyckokast enligt Alex som ser det hela som en långsiktig lösning.

Bättre affärer-dagen

ÅTERBLICK från Bättre affärer-dagen 2018

Bättre affärer-dagen Se filmen från Bättre affärer-dagen 2018 den 7 november på Malmö Live. Föreläste på scen gjorde bl.a. Anna Kinberg Batra, Anders Bouvin, Sarah Wittbom, Henrik Mitelman, Lewis Horne och Martin Güll. Klicka på bilden till vänster eller på länken nedan för att se filmen.
» Se filmen här

NAVET Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om NAVET Corporate finance

NAVET Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om NAVET Ekonomistyrning

NAVET Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om NAVET Affärssystem
Bättre affärer-dagen

NAVET Analytics

Med världsledande teknik och metodik inom AI & Digital etnografi tillhandahåller vi analys, bevakning, rådgivning och skräddarsydda undersökningar. Genom omfattande faktainsamling skapas en klar bild av de faktorer som påverkar din marknad. Vi hjälper våra kunder att fatta rätt beslut för bättre affärer.

» Läs mer om NAVET Analytics