En lång historia med bättre affärer

Staffan Påhlsson började 1978 som elektriker i installationsföretaget Bravida. Idag är han Vice VD i företaget. Med andra ord förstår han värdet av långa relationer.
Sedan 90-talet har han samarbetat med Navet som har ett löpande uppdrag att hjälpa till med strategiska förvärv och transaktioner.

– Vi har samarbetat med Navet under snart 25 år och tillsammans har vi byggt en värdefull relation. Inledningsvis handlade det om rådgivning inom affärsutveckling. Utifrån detta har sedan Navet vuxit med oss och gjort ett viktigt jobb inom transaktioner och förvärv, säger Staffan Påhlsson som är Vice VD för Bravida.

Bravida är ett företag i ständig expansion. Genom att kombinera det stora företagets resurser med det lokala företagets flexibilitet och närvaro har Bravida ett vinnande koncept. Ett koncept som växer, såväl organiskt som med strategiska förvärv.

– Sedan 2009 har vi förvärvat fler än 30 företag. Utan extern hjälp med att hitta, utvärdera och stänga förvärv, hade vi inte kunnat genomföra så många framgångsrika köp. Det låter kanske lite högtravande men Navet har gjort fantastiska insatser med att hitta och driva igenom flera viktiga affärer, säger Staffan.

En nära partner för fortsatt expansion
På Bravida kan man därför mycket om förvärv.
Utmaningen är att löpande och vidsynt ha en klar blick för nya möjligheter. Det förtroendet har idag Navets konsulter för att identifiera objekt, matcha möjligheter och helt enkelt öppna dörrar till nya förvärv.

– Navet är våra ögon och öron ute på marknaden och letar aktivt efter såväl stora som mindre fusioner och förvärv. De kan dessutom vara en neutral representant som avdramatiserar de första kontakterna med potentiella säljare. Helt enkelt se möjligheter och skapa goda relationer, säger Staffan.

Efter att ha samarbetat med Navet sedan 90-talet är koncernchefen klar över framgångsreceptet, och menar att en glädjerik relation är viktig för bättre affärer.

– Eftersom jag är en långvägare har jag lärt mig att bra samarbeten bygger på energi och glädje. Att ha roligt tillsammans, med en hjärtlig dialog, är grundstenar till lyckade projekt. Detta och ett urstarkt engagemang är egenskaper vi värdesätter hos Navet, avslutar Staffan Påhlsson, Vice VD Bravida.


bravida Bravida Sverige är en del av Bravidakoncernen – Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster för fastigheter. Företaget erbjuder en heltäckande specialistkompetens inom el, vs (värme och sanitet) samt ventilation och har 8 500 medarbetare på 150 orter i Sverige, Norge och Danmark.

Corporate Finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Corporate Finance

Affärsutveckling

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Affärsutveckling

Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Affärssystem