Vägen till bättre affärer

Medarbetarna

Navets specialister har djup branschkunskap inom bygg- och fastighet, handel, industri, logistik, infrastruktur, IT och tjänstesektorn. Majoriteten har en bakgrund från ledande befattningar i näringslivet från välrenommerade bolag. De kännetecknas av lyhördhet för det är avgörande för oss att förstå vad kunden önskar för att kunna leverera en unik kundlösning. Vår spjutspetskompetens kommer då till sin fulla rätt. Korta beslutsvägar, lokal förankring, kreativitet och inte minst hängivenhet är andra viktiga faktorer. Navets specialister brinner för det dom gör. Passion för affärer, kort och gott.

Arbetsmodellen

Analysen syftar till att skapa ett relevant och objektivt beslutsunderlag. Den sker i nära samarbete med kunden. Underlaget omfattar företagets interna data och förutsättningar samt viktiga omvärldsfaktorer. Strukturen – tydlig och framåtriktad – ger en bra överblick över situationen och underlättar beslutsprocessen. Rapportering till kunden, som anpassas efter uppdraget, presenterar fakta och kunskap på ett effektivt och beskrivande sätt. Genomförandet, det tredje steget. Här slutförs och ”aktiveras” hela förändringsprocessen. Kunden får understöd och specialisthjälp för att lyckas på alla plan.

En stabil, långsiktig partner

Navet har sedan år 1989 skapat lönsamhet för sina kunder. Många kundrelationer har varat genom konjunkturnedgångar och -uppgångar. Det förutsätter en ärlig och förtroendefull dialog. God affärsetik, hög moral och integritet är inte bara ord för oss, det är dagliga handlingar som år efter år skapar bättre affärer för kunderna.

Navets Affärsområden

Navets tre affärsområden skapar ett komplett kunderbjudande:

Corporate Finance

7 november 2017

Bättre affärer-dagen » Läs mer här
Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning
Affärssystem

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem