Möt Cecilia Norstedt

Download as PDF

Publicerat 14 Juni, 2017

– Att arbeta på Navet är väldigt stimulerande och utvecklande. I mitt arbete som ekonomistyrningskonsult möter jag olika branscher med olika frågeställningar. Ena dagen arbetar jag på kontoret med ett tjänsteföretag, nästa dag är jag hos en kund som driver handel. I Navet arbetar vi dessutom tillsammans över våra tre affärsområden vilket gör oss unika och väldigt kompetenta.

Cecilia började arbeta på Navet Ekonomistyrning under hösten 2014. Tidigare arbetade hon som ekonomiansvarig på ÅF Technology och dessförinnan inom Epsilon koncernen.

Cecilia tog examen 1988 och efter sommaren tog yrkeskarriären vid. Första arbetet var som ekonomiassistent på Projektgruppen i Helsingborg, ett bolag som kom att utvecklas till det som sedan blev Sigma-koncernen. Inom Sigma arbetade hon som ekonom och sedermera ekonomiansvarig för några dotterbolag. Sigma delades upp på tre koncerner och Cecilia fortsatte sin karriär som ekonomiansvarig inom Epsilon. För ca 5 år sedan köpte ÅF upp Epsilon-koncernen. Sista åren som ekonom på ÅF arbetade hon med att starta upp en verksamhet som utförde kvalificerade redovisnings- och bokslutstjänster till ÅF:s underleverantörer.

Cecilia bor i Helsingborg med sin sambo och två barn. Hon tillbringar gärna fritiden i nya sommarhuset med familjen och umgås med vänner. Hästar har varit ett stort intresse hela livet och hon har även en karriär som ridlärare bakom sig.

Corporate Finance

7 november 2018

Bättre affärer-dagen Läs mer om näringslivets mötesplats och programmen 2017, 2016 och 2015. Nu planerar vi för 2018! Reservera redan nu den 7 november 2018.
» Läs mer här
Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem