Hypergene och Navet ingår strategiskt samarbete

Download as PDF

Publicerat 8 Maj, 2017

Navet och Hypergene, med sina rötter i Helsingborg respektive Malmö ingår ett strategiskt samarbete för att kunna erbjuda en komplett digital lösning för verksamhetsstyrning utifrån sina respektive specialområden.

Bakgrunden är att många företag är under stark utveckling eller förändring – med ökade behov inom styrning som följd. Allt fler inser att effektiviteten i verksamhetsstyrningen i hög grad avgör en organisations framgång.

”Vi ser en tydlig trend på marknaden där allt fler företag står inför utmaningar, där genomförandekraften av strategier och affärsplaner kommer att bli avgörande för framgången. Kombinationen av våra respektive styrkor blir en unik möjlighet att kunna bidra till att realisera strategierna hos våra kunder ”, säger Göran Hellström, VD på Navet.

”Navet har en mycket stark kompetens kring affärsplaneprocessen som grunden i all målstyrning. Hypergene kan bidra i nästa steg, där medarbetare ofta saknar insikt i och tillgång till affärsplanen eller de övergripande målen. Dessutom saknas verktyg som tydliggör kopplingen mellan strategier, planer och genomförande. Där har vi starka systemlösningar som redan gjort skillnad för många organisationer.”, säger Per Hidenius, VD på Hypergene.

Det nya samarbetet innebär både marknadsaktiviteter och gemensamma kundlösningar. Tillsammans ska Hypergene och Navet erbjuda en helhetslösning som ger snabba effekter till en effektivare målstyrning.

Kort om Hypergene

Hypergene är en webbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår hjälp kan organisationer styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet. Produkten rymmer tre användarvänliga delar som används var för sig eller som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Bland kunderna finns Viking Line, Kungsleden, Göteborgs Stad, SSAB, TV4, Stockholms Läns Landsting, Sveaskog, Länsstyrelserna och ca 50 av landets kommuner. Hypergene är ett svenskt företag med över 100 medarbetare som 2014 utsågs till Årets Maratongasell av Dagens Industri. Samma år utsåg Computer Sweden oss till ett av Sveriges mest innovativa teknikbolag.

Corporate Finance

7 november 2018

Bättre affärer-dagen Läs mer om näringslivets mötesplats och programmen 2017, 2016 och 2015. Nu planerar vi för 2018! Reservera redan nu den 7 november 2018.
» Läs mer här
Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem