Helsingborgshem avyttrar 582 lägenheter på Dalhem

Download as PDF

Publicerat 19 Juni, 2017

Helsingborgshem har idag avyttrat 582 lägenheter i bostadsområdet Dalhem i Helsingborg till Riksbyggen. Navet har agerat rådgivare till Helsingborgshem genom hela processen. Fastigheterna omfattar totalt ca 42 000 kvm. Affären görs till ett fastighetsvärde om 563 Mkr.

Fastigheterna som avyttrats ligger i den nordöstra delen av Helsingborg, ett par kilometer från centrum, i bostadsområdet Dalhem. Fastigheterna som byter ägare är de fyra kvarteren Edvin 2, Edvard 1, Elias 1 och Elof 1 som totalt omfattar 582 lägenheter samt ett antal gemensamhetslokaler. Flerbostadshusen, som samtliga är i två plan, är uppförda 1973 och den totala uthyrbara arean uppgår till ca 42 000 kvm.

– Vi tror starkt på Helsingborgs fortsatta utveckling och från Riksbyggens sida vill vi vara med och bidra till stadens tillväxt och utveckling genom att erbjuda både hyres- och bostadsrätter. Förvärvet av bostäderna på Dalhem innebär starten på att bygga upp en bostadsportfölj i Helsingborg som också kommer att bestå av nyproduktion, säger Leif Linde, vd på Riksbyggen.

Intresset för de aktuella fastigheterna har varit stort på marknaden. Ett tjugotal företag valdes ut som intressanta köpare utifrån kriterier som långsiktighet, förvaltningskompetens och ekonomisk styrka, varav nio företag var med i budgivningen.

– Riksbyggen är ett väletablerat företag i regionen med fokus på kundnöjdhet och professionell förvaltning av både hyresrätter och bostadsrätter. Det känns viktigt och bra att vi lämnar bostäderna i goda händer, säger Jonas Hansson, vd för Helsingborgshem.

Riksbyggen tillträder fastigheterna den 1 september.

Helsingborgs stad har sedan tidigare bestämt att totalt ca 650 lägenheter skall avyttras under 2017. Resterande ca 80 lägenheter kommer att avyttras efter sommaren.

 

Bättre affärer-dagen

7 november 2018

Bättre affärer-dagen Läs mer om näringslivets mötesplats och programmen 2017, 2016 och 2015. Nu planerar vi för 2018! Reservera redan nu den 7 november 2018.
» Läs mer här
Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem