Algatan förvärvar från Abitare i Trelleborg

Download as PDF

Publicerat 8 Juni, 2017

Abitare som äger och förvaltar fastigheter i Trelleborg och Kristianstad har avyttrat två fastigheter i centrala Trelleborg. Köpare är lokala Algatan Fastighets AB som sedan flera år är etablerade i Trelleborg och nu växer ytterligare. Fastigheterna är belägna på bästa läge längs gågatan och har bostäder, Handelsbanken, fotobutik och gym som hyresgäster. Totalt uthyrbar area uppgår till ca 1 500 kvm.

Navet AB har varit säljrådgivare och Lindahl juridiskt ombud. 

Corporate Finance

7 november 2018

Bättre affärer-dagen Läs mer om näringslivets mötesplats och programmen 2017, 2016 och 2015. Nu planerar vi för 2018! Reservera redan nu den 7 november 2018.
» Läs mer här
Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem