slide1

Kompetenser

Kännetecknande för Navets specialister är den breda och djupa erfarenheten. Majoriteten har en bakgrund från ledande befattningar i näringslivet i välrenommerade bolag. I våra kundteam ingår alltid senior kompetens under hela projekttiden. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att göra bättre affärer under våra olika kompetensområden.


Transaktioner

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

Läs mer »

Strategisk rådgivning och analys

Vi hjälper ditt företag med affärsplaner, fastighetsutveckling, värdering, marknads- och omvärldsanalyser. Våra specialister har bred och djup erfarenhet från ledande befattningar i välrenommerade företag.

Läs mer »

Affärsutveckling

Vi hjälper dig att arbeta mer effektivt från redovisning, analys och rapporter fram till arbetet med års- och koncernredovisningar. I våra team ingår specialister med erfarenhet som ekonomichef eller controller i ledande verksamheter.

Läs mer »

Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

Läs mer »