Arbeta hos oss

Navet är i en tillväxtfas. Våra specialister inom Navet Corporate finance, Navet Ekonomistyrning och Navet Affärssystem är de som utgör vår främsta framgångsfaktor. Därför måste vi hela tiden se till att attrahera och utveckla våra nuvarande medarbetare. Vår rekryteringsstrategi omfattar såväl etablerade specialister som nya talanger.

Som kunskapsföretag kännetecknas vi av:

  • Vi säljer kundspecifika lösningar
  • Vi är kreativa och förändringsbenägna
  • Vi bygger på individer
  • Vi är problemlösare

Våra medarbetare är kända för sin höga kompetens och integritet. Att arbeta hos oss ställer höga krav. Ibland blir det långa arbetsdagar som kräver full kreativitet och koncentration. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till personlig utveckling genom utmanande projekt, kompetenta kollegor och utbildning.

Navets tillväxtstrategi fokuserar på Öresundsregionen.

Nu söker vi fler specialister till våra kontor i Helsingborg och Malmö

  • Projektledare
  • Affärsanalytiker
  • Auktoriserade fastighetsvärderare
  • Auktoriserade redovisningskonsulter
  • Specialister inom MS Dynamics NAV
  • Specialister inom Business Intelligence (BI)

Du kommer att ingå i några av våra olika framgångsrika team med affärskonsulter och du är sannolikt redan etablerad konsult med företrädesvis högskoleexamen inom de aktuella kompetensområdena.

För samtliga tjänster ser vi gärna att du har ett välutvecklat nätverk i regionen och att du är duktig på att utveckla och bibehålla långvariga relationer. Dina personliga egenskaper är viktiga och Navets värdegrund är naturlig för dig. Vi är lyhörda, kreativa, pålitliga och stabila.

 

Aktuell rekrytering inom Navet Corporate finance avser projektledare, affärsanalytiker samt auktoriserad fastighetsvärderare

Vårt team inom Navet Corporate finance arbetar med hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning vid företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar. I teamet ingår erfarna rådgivare inom företagsöverlåtelser, registrerade fastighetsmäklare och fastighetsutvecklare såväl som av Samhällsbyggarna/ASPECT auktoriserade fastighetsvärderare och analytiker.

Projektledare

Som projektledare arbetar du tillsammans med kundansvarig som ledare för respektive projekt tillsammans med det övriga teamet. Du är inriktad mot fastighetsrådgivning, fastighetstransaktion eller företagstransaktion.

Affärsanalytiker

Som affärsanalytiker utgör du ett centralt affärsstöd i analys och värderingsarbete med framtagande av presentationer i form av PM och investeringsmemorandum. För att uppnå ett bra resultat krävs det att du intresserar dig för företagen du analyserar och förstår deras verksamhet. När du behärskar steg ett och har förmågan och ambitionen att ta nästa steg i rollen som affärsanalytiker finns det möjlighet att möta kunden tillsammans med andra medarbetare i organisationen. På så sätt får du deltaga i utmanande projekt och skapa långsiktiga relationer med kunderna. På sikt kan det även bli aktuellt med en del resor i tjänsten för att följa kunderna, även utomlands.

Vi ser gärna att du är ekonom på gymnasie- eller högskolenivå. En fördel är om du har god förståelse för den terminologi som nämns i arbetsbeskrivningen samt har erfarenhet från arbete med ekonomi.

Auktoriserad fastighetsvärderare

Som auktoriserad fastighetsvärderare arbetar du dels direkt gentemot externa kunder med såväl stycke- som beståndsvärderingar av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Du deltar också regelmässigt i vårt interna analysarbete avseende olika slags fastighetsrelaterade projekt.

Kontaktperson: Joakim Lindahl, Partner, Affärsområdeschef
E-post: joakim.lindahl@navet.se
Telefon: 0705-79 02 45

 

Aktuell rekrytering inom Navet Ekonomistyrning avser auktoriserade redovisningskonsulter

Vårt team inom Navet Ekonomistyrning tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag. Från redovisning, analys och rapportering till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter tillsammans med övriga medarbetare erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kunders rutiner och affärsverksamhet.
I samband med due diligence uppdrag är det våra specialister inom ekonomistyrning som genomför den finansiella due diligencen.

Idag arbetar du sannolikt som konsult, gärna inom revisionsbranschen och har därigenom en gedigen kompetens som du vill vidareutveckla i en dynamisk miljö. Vi ser gärna att du har en mycket god kompetens inom IFRS och koncernredovisning

Kontaktperson: Gunilla Månsson, Partner, Affärsområdeschef
E-post: gunilla.mansson@navet.se
Telefon: 0703-69 20 66

 

Aktuell rekrytering inom Navet Affärssystem avser specialister inom MS Dynamics NAV, Business Intelligence samt Systemutvecklare

Vårt team av verksamhetskonsulter och systemutvecklare inom Navet Affärssystem har mångårig erfarenhet av affärsverksamhet, logistik, försäljning, ekonomi och IT.

Navet har flertalet certifierade konsulter och ingår i Microsofts partnernätverk som silverpartner inom ERP (Enterprise Resource Planning). Vi utför såväl nya implementeringar som utveckling av våra kunders affärssystem, huvudsakligen Dynamics NAV, men också integrationer och arbete med kringliggande system. Vidare arbetar vi med Business Intelligence för att hjälpa våra kunder till bättre affärer genom att analysera informationen från sina olika system. Inom Business intelligence är vi bl.a. partner till Qlik och Hypergene.

Vi ser gärna att du är en etablerad konsult, är van vid affärssystemprojekt och har förmåga att förstå verksamheter även ur kundens perspektiv. Du skall ha talang både för företagsekonomiska resonemang likväl som för att utveckla lösningar direkt i affärssystemet.

Alternativt är du nyutexaminerad student som är nyfiken och inte rädd för nya utmaning som vill satsa på en karriär inom affärssystem.

Kontaktperson: Anders Claesson, Partner, Affärsområdeschef
E-post: anders.claesson@navet.se
Telefon: 0705-33 50 22

 

Vi hoppas även att du vill följa oss på Linkedin. Klicka bara på ”följ” eller ”follow” så uppdaterar vi dig direkt en tjänst är ledig.

Corporate Finance

7 november 2017

Bättre affärer-dagen » Läs mer här
Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning
Affärssystem

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem