Göran Hellström

Göran är ägare och VD för Navet och är därmed huvudansvarig för verksamheten.
Göran arbetar därutöver som kundansvarig och projektledare inom specialområdena corporate finance och affärsutveckling. Mångårig erfarenhet av komplexa omstruktureringsuppdrag samt affärsutveckling och management inom ett flertal branscher.


Styrelseuppdrag som ordförande i
AB Cernelle
Industrifakta AB
Handelsbanken i Helsingborg

Styrelseuppdrag som ordinarie ledamot i
Navet AB
Helsingborgs Handelsförening
Campus Helsingborgs Vänner

Titel: Partner, VD
Specialitet: Navet Corporate finance,
Navet Ekonomistyrning,
Navet Affärssystem
Utbildning: Företagsekonom
Epostadress: goran.hellstrom@navet.se
Mobil: 070-662 86 79