Corporate Finance

7 november 2017

Bättre affärer-dagen » Läs mer här
Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning
Affärssystem

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem

Tidigare nyheter

Abitare avyttrar två fastigheter i Trelleborg

Abitare som äger och förvaltar fastigheter i Trelleborg och Kristianstad har i veckan avyttrat två mindre fastigheter i centrala Trelleborg. Köpare är en privat lokal investerare. Fastigheterna...
» Läs mer
Publicerat 6 April, 2017

Exitstrategin som tog Aqua Interiör från Laholm ut i världen

22 Mars, 2017
Aqua Interiör i Laholm AB förvärvades av Waterlogic, genom sitt dotterbolag Escowa, i början av året. Navet Corporate finance agerade rådgivare i affären.

Aqua Interiör tillverkar och...
» Läs mer

Dynamics NAV 2017 – nyheterna

22 Mars, 2017
Microsoft släppte i höstas den senaste versionen av sitt affärssystem, Dynamics NAV 2017. Sedan dess har Navet varit i full gång med en rad implementationer. Förutom tekniska förbättringar...
» Läs mer

Ett lyckat generationsskifte

22 Mars, 2017
När ett företag ska lämnas över från en generation till nästa uppstår en mängd olika funderingar. För att lyckas med skiftet måste man ha rätt kunskap om företaget idag innan man kan ta ut...
» Läs mer

Framgångsrika implementeringar via interna testmiljöer

22 Mars, 2017
Marknaden för IT-lösningar utvecklas i rask takt och utbudet är stort. För att kunna kvalitetssäkra gentemot våra högt ställda krav har vi lagt tid på att utvärdera olika lösningar....
» Läs mer
» Fler nyheter

Senaste numret av Bättre Affärer


Läs senaste numret!
Kräver att du har flash installerat.

Vill du se vad och vilka vi har arbetat med tidigare?

Gå till våra referenser
Sök medarbetare