NAVET I BÄTTRE AFFÄRER
NAVET I BÄTTRE AFFÄRER

Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Corporate finance

Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Ekonomistyrning

Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Affärssystem

Bodil Rosvall Jönsson utsedd till Senior Advisor i Navet

Publicerat 30 November, 2016
Navet har utsett Bodil Rosvall Jönsson till senior advisor med tillträde den 1 december 2016. Bodil kommer att stärka Navetkoncernens marknadsarbete i Öresundsregionen samt arbeta med kvalificerad...
» Läs mer

Tack till er som deltog på Bättre affärer-dagen

Publicerat 24 November, 2016
Årets tema ”Digitaliseringen – en naturkraft” drog fullt hus med 300 gäster. Bland årets talare märktes:

- Alexander Bard, Cyberfilosof
- Charlotta Tönsgård, Min Doktor
- Alok...
» Läs mer

Navet och Fastighetsägarna Syd - samarbete för bättre affärer

Publicerat 23 November, 2016
Navet och Fastighetsägarna Syd har ingått ett samarbete där Navet tillsammans med Industrifakta blir exklusiva samarbetspartners till Fastighetsägarna Syd och dess medlemmar.

Genom samarbetet...
» Läs mer

Välkommen till Bättre affärer-dagen 2016!

Publicerat 21 September, 2016
DIGITALISERINGEN – EN NATURKRAFT
FRAMTIDENS FÖRETAGANDE I ÖRESUNDSREGIONEN
Digitaliseringen är inget nytt fenomen, men den genomsyrar hela vårt samhälle och kommer att förändra det i...
» Läs mer