Corporate Finance

7 november 2017

Bättre affärer-dagen » Läs mer här
Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning
Affärssystem

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem

Tidigare nyheter

Smidmek avyttras till Skandinaviska Byggelement

AB Smidmeks ägare och VD Mikael Jacobsson har tecknat avtal med Skandinaviska Byggelement om att avyttra 60% av aktierna i AB Smidmek Eslöv med option att förvärva resterande 40%.

Smidmeks...
» Läs mer
Publicerat 9 Oktober, 2017

Möt Gunilla Månsson

2 Oktober, 2017
”Det är inspirerande och spännande att stödja företag i deras utveckling av ekonomi- och verksamhetsstyrning, de ekonomiska processerna och rutinerna så de når sina verksamhetsmål.”

...
» Läs mer

Nu är det hög tid att se över upplägget av styrelsearvodet framöver

28 September, 2017
Efter domen i Högsta Förvaltningsdomstolen den 20 juni i år godkännes ej längre fakturering av styrelsearvoden för nya avtal som ingås efter det datumet.

Av Aktiebolagslagen framgår att...
» Läs mer

Modern målstyrning stäms av varje dag!

28 September, 2017
Ofta tar de vardagliga sysslorna i verksamheten all tid och det finns inte således inget utrymme för att långsiktigt tänkande och framtidsplanering. Dock behöver alla organisationer strategi- och...
» Läs mer

Det finns en BI lösning för alla!

28 September, 2017
BI eller beslutstöd är ingen ny hype, dock har användarna de senaste åren blivit betydligt mer intresserade av BI och dess funktionalitet. Att ta rätt beslut utifrån den informationen man har...
» Läs mer
» Fler nyheter

Senaste numret av Bättre Affärer


Läs senaste numret!
Kräver att du har flash installerat.

Vill du se vad och vilka vi har arbetat med tidigare?

Gå till våra referenser
Sök medarbetare