Corporate Finance

7 november 2018

Bättre affärer-dagen Läs mer om näringslivets mötesplats och programmen 2017, 2016 och 2015. Nu planerar vi för 2018! Reservera redan nu den 7 november 2018.
» Läs mer här
Corporate Finance

Navet Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Navet Corporate finance
Ekonomistyrning

Navet Ekonomistyrning

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Navet Ekonomistyrning

Navet Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Navet Affärssystem

Tidigare nyheter

Möt Anders Claesson

Sedan 2006 är Anders anställd på Navet och är idag partner och ansvarig för affärsområdet Navet Affärssystem.

- Efter en högskoleutbildning vid Högskolan i Borås, som vid den tiden...
» Läs mer
Publicerat 11 December, 2017

Dynamics NAV är framtiden

11 December, 2017
Det händer otroligt mycket spännande på Dynamics NAV fronten just nu! Det senaste året har Microsoft ändrat sin strategi gällande NAV och innan vi får full klarhet kring detta och blickar...
» Läs mer

Kapitalmarknaderna flödar i pengar med mycket kapital till riskkapitalbolag

11 December, 2017
Med låga räntenivåer söker sig kapitalet utanför traditionella placeringar. Detta gynnar riskkapitalbolag som upplever en period med stora kapitalanskaffningar, vilket vi belyser nedan utifrån...
» Läs mer

Nyttjandeperioden styr tillämpningen av komponentavskrivning

11 December, 2017
Ett företag som tillämpar K3-reglerna för redovisningen (BFNAR 2012:1) ska tillämpa en komponentmetod vid redovisning av tillgångar som t ex fastigheter. Tvånget avseende uppdelning av...
» Läs mer

Wihlborgs köper fastighet i centrala Helsingborg

5 December, 2017
Navet har agerat rådgivare till säljaren Hälsingborgs Byggmästareförening när man genom en bolagsaffär avyttrar fastigheten Kalifornien 11 i centrala Helsingborg till Wihlborgs. Fastigheten är...
» Läs mer
» Fler nyheter

Senaste numret av Bättre Affärer


Läs senaste numret!
Kräver att du har flash installerat.

Vill du se vad och vilka vi har arbetat med tidigare?

Gå till våra referenser
Sök medarbetare