NAVET I BÄTTRE AFFÄRER
NAVET I BÄTTRE AFFÄRER

Corporate Finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Corporate Finance

Affärsutveckling

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Affärsutveckling

Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Affärssystem

Vårhälsning från Navet

Publicerat 24 April, 2016
En vårhälsning från Navet under vår internkonferens i helgen. Vi är sugna på fler högpresterande arbetskamrater för att möta våra kunders efterfrågan. Se vilka specialister vi söker i...
» Läs mer

Vi välkomnar Joakim Lindahl som ny delägare

Publicerat 20 April, 2016


Joakim har inträtt som delägare i Navet under april. Sedan Joakim tillträdde har han etablerats i rollen som ansvarig för corporate finance där Navet fortsätter att stärka sin position i...
» Läs mer

Riksbyggen förvärvar 203 hyresrätter i Trelleborg

Publicerat 15 April, 2016
Navet har agerat finansiell rådgivare till Riksbyggen när man nu förvärvar två fastigheter i Trelleborg av Brogripen med sammanlagt 203 hyresrätter. Affären är Riksbyggens första förvärv av...
» Läs mer

Riksbyggen förvärvar 544 hyresrätter i Skellefteå

Publicerat 13 April, 2016
Navet har agerat finansiell rådgivare till Riksbyggen när man nu förvärvar 544 hyresrätter av kommunala Skelleftebostäder (SKEBO) som i sin tur köper 70 hyresrätter av Riksbyggen. Tillsammans...
» Läs mer