NAVET I BÄTTRE AFFÄRER
NAVET I BÄTTRE AFFÄRER

Corporate finance

Vi hjälper företag genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.

» Läs mer om Corporate finance

Affärsutveckling

Navet tar ett helhetsansvar i ekonomistyrningsuppdrag från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av års- och koncernredovisningar. Genom våra auktoriserade konsulter erbjuder vi även controller- och ekonomichefstjänster för att säkra och utveckla kundens rutiner och affärsverksamhet.

» Läs mer om Affärsutveckling

Affärssystem

Grundläggande framgångsfaktorer i ett företag är kvalitén på de metoder, system och rutiner som styr verksamheten. Detta gäller inte minst när företag står inför en förändring. Navets verksamhetskonsulter har många års erfarenhet av affärssystem och business intelligence.

» Läs mer om Affärssystem

Välkommen till Bättre affärer-dagen 2016!

Publicerat 21 September, 2016
DIGITALISERINGEN – EN NATURKRAFT
FRAMTIDENS FÖRETAGANDE I ÖRESUNDSREGIONEN
Digitaliseringen är inget nytt fenomen, men den genomsyrar hela vårt samhälle och kommer att förändra det i...
» Läs mer

Checköverlämning för Team Rynkeby

Publicerat 19 September, 2016
Team Rynkeby 2016 avslutade på lördagen den 17 september sitt projektår med traditionsenlig och bejublad checköverlämning. I år skedde denna överlämning på ett fullsatt Sundstorget i...
» Läs mer

Exklusivt exploateringsprojekt i centrala Helsingborg

Publicerat 25 Augusti, 2016
Möjlighet finns nu att förvärva en mycket centralt belägen butiksfastighet, på Drottninggatan i centrala Helsingborg, med stor utvecklingspotential på ett av de bästa lägena i centrala...
» Läs mer

Navet säljrådgivare vid transaktion av stort citybestånd i Halmstad

Publicerat 22 Juli, 2016
Cityfastigheter i Halmstad förvärvar Trelp i Halmstad.
Fastigheterna som förvärvas är Kirsten Munck 9 (Combihuset), Valdemar Atterdag 18 (Åhlenshuset), Grev Kristoffer 17, 18 (Brogatan 13...
» Läs mer